Sí a la tecnologia, no a l'asimetria de poder
Daniel Amo