CDA07 Educació en temps de la COVID-19 amb Miquel Àngel Prats: Lideratge del canvi

Podcast: Download

En aquest episodi he volgut abraçar aspectes d’educació en temps de la COVID-19. N’he parlat amb en Miquel Àngel Prats, Doctor en Pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URL).

Justament Blanquerna està al costat de La Salle Campus Barcelona, URL, on hi exerceixo de professor i formo part del grup de recerca GRETEL on hi lidero la línia Educational Data Mining. Aquest context de recerca dona suport al podcast i, com que el meu doctorat ho és en educació, doncs he cregut convenient tenir una conversa per analitzar què està succeïnt en clau educativa en aquest confinament degut a la COVID-19.

Per mi, en Miquel Àngel és una persona amb una capacitat crítica molt afinada degut a una profunda reflexió, que es fa palesa en una visió única i molt especial del món educatiu i que el fa qui és: una persona reflexiva, autocrítica i d’un tarannà actiu que el fa no parar en accions de formació i difusió.

En termes globals, en aquest episodi hem comentat qüestions de gestió i lideratge del canvi en clau educativa en una conversa reflexiva on hi hem entrellaçat aspectes com currículum, tecnologia, competència digital i inclús glucosa. Jo he disfrutat molt d’aquesta conversa i sobretot n’he après moltíssim.

Durant la conversa hem comentat diferents llibres: