CDA05 Recerca amb Mireia Usart: Competència Digital Docent i Bretxa de Gènere

Podcast: Download

En aquest episodi converso amb la Mireia Usart, recercaire dins del grup de recerca ARGET de la Universitat Rovira i Virgili. Mireia centra la seva carrera en diferents contexts com la gamificació i la competència digital docent. Darrerament fa recerca en bretxa de gènere tot connectant tots aquests tres contexts.

Durant la conversa els abracem tots tres, intentant definir i desgranar quines són les diferències entre paraules com gamificació, serious games, game based learning… Són aspectes que ens envolten i que a vegades són tant amples que engloben masses coses. Amb la Mireia intentem posar-los a lloc i descriure què és una cosa o què és una altra… si és que es pot, perquè són conceptes tant canviants, o d’altres que estan gairebé a les baceroles, que és complex establir una definició que fagi content a tothom.

La conversa es pot definir com una centrada en l’alfabetització digital i en biaixos culturas que difuminen o distorsionen què és ser competent digital docent. Abans d’acabar la conversa toquem aspectes que calen tocar, com la bretxa de gènere. Cal parlar-ne obertament i ho fem comentant possibles causes.